اخبار

 

  • رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا:

                روند احیای ساخت و ساز در حاشیه شهر مشهد نیازمند بازنگری است.

 نمایشگاهها و همایشها