مجامع عمومی وجلسات درسال ۱۳۹۶

الف – مجامع عمومی وگردهمائی

ب – جلسات هیات مدیره

پ – جلسات کارگروه های تخصصی

۱- جلسه کارگروه مالک ومجری

۲ – جلسه کارگروه فنی ونظارتی

ت – جلسات متفرقه

 


 

 

اخبار مسکن و ساختمان در جراید

طرح فروش مسکن قسطی در مسیر اجرا ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ روزنامه خراسان


مکمل وام برای خرید مسکن  ۱۳۹۵/۰۳/۲۶


 

 

 

اخبار

 

  • رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا:

                روند احیای ساخت و ساز در حاشیه شهر مشهد نیازمند بازنگری است.

 نمایشگاهها و همایشها